Wrocław - miasto, które trzeba zobaczyć

 

W październiku 2010 roku uczniowie klas Vs, Va, IVb oraz IIIc odbyli wycieczkę do Wrocławia. Pierwszym punktem była Panorama Racławicka.

PANORAMA RACŁAWICKA we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło (15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), "przenosi" widza w inną rzeczywistość i inny czas. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. Pomysłodawcą Panoramy był znany lwowski malarz Jan Styka (1858-1925), który zaprosił do współpracy znakomitego batalistę Wojciecha Kossaka (1857-1942). Pomagali im: Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski i Michał Sozański.

Autorom pomysłu zależało głównie na upamiętnieniu tradycji narodowych w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej i zwycięskiej bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 pod Racławicami przez wojska powstańcze - z udziałem słynnych kosynierów - pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki (1746-1817) - z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez generała Tormasowa. "Krzepiąca serca" bitwa racławicka miała dla będącego wówczas w niewoli narodu niezwykłe znaczenie. Dlatego organizowana w roku 1894 we Lwowie Powszechna Wystawa Krajowa była dobrą okazją do realizacji projektu Styki. Specjalnie tkane płótno zakupiono w Brukseli, żelazną konstrukcję rotundy projektu Ludwika Ramułta - w Wiedniu. Budynek rotundy, usytuowanej w Parku Stryjskim we Lwowie gotowy był w lipcu 1893. Olbrzymie malowidło powstało w ciągu zaledwie 9 miesięcy, między sierpniem 1893 a majem 1894. Uroczyste otwarcie Panoramy Racławickiej nastąpiło 5 czerwca 1894. Od początku cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem widzów i od razu stała się głównym magnesem przyciągającym do Lwowa rzesze turystów.

Po II wojnie światowej, w 1946 roku malowidło wraz z częścią zbiorów Ossolineum trafiło do Wrocławia. Tu kolejne Społeczne Komitety czyniły starania o konserwację i ekspozycję płótna. Oczekiwania wielu Polaków spełniły się dopiero po wstrząsie sierpnia 1980. Ponowne udostępnienie Panoramy nastąpiło 14 czerwca 1985. Ogromna atrakcja starego Lwowa stała się natychmiast główną atrakcją Wrocławia

PANORAMA OF THE BATTLE OF RACŁAWICE in Wrocław, an impressive relic of 19th-century century mass culture, is one of only few examples of this genre preserved in Europe. The large painting (15x114m) 'transfers' the viewer into an altogether different time, a reality of its own, by artfully combining painterly devices (special kind of perspective) and technical effects (lighting, artificial terrain, dark and usually tortuous passage to the viewing platform). Panoram of the Battle of Racławice is the oldest and only extant example of panorama painting in Poland.

Ta lekcja historii i wspaniała atmosfera zrobiły na nas ogromne wrażenie. W tle słychać było strzały armat, krzyki żołnierzy i uderzenia szabli. Dzięki efektom dźwiękowym i wielkości tego dzieła mogliśmy wyobrazić sobie przez moment, że jesteśmy na polu walki.

Po zobaczeniu Panoramy Racławickiej udaliśmy na zwiedzanie miasta. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Ostrów Tumski. To największy kompleks kościelny we Wrocławiu, siedziba arcybiskupstwa. Główną budowlą jest gotycka katedra pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, inne zabytki Ostrowa to: gotycki dwupoziomowy kościół św. Krzyża i św. Bartłomieja, romańsko-gotyckie kościoły św. Idziego i św. Marcina, dom kapituły - the largest group of churches in Wroclaw, the site of the archibishopic, the main buildings is the St. John the Baptist's Catedral; other places of historical interest in Ostrow Tumski include: the two-storey Gothic St. Cross and St. Bartholomew's Church, the Gothic-Romanesque St. Idzi's and St. Martim's churches, the chapter house.

Nie mogliśmy pominąć Rynku Ratusza. Należy on do największych i najpiękniejszych w Polsce. Otoczony zabytkowymi kamieniczkami. Najcenniejsze domy zachowały się w pierzei zachodniej. Najbardziej okazałym zabytkiem rynku jest ratusz - perła architektury gotyckiej i renesansowej . One of the biggest and most beautiful in Poland, surrounded by antique tenement-houses, the most valuable ones have been preserved in the Western frontage; the centre on the Market-place is occupied by the Town Hall - a one of the most splendid examples of a Gothic-Renaissance building in Europe.

Po kilku godzinach dotarliśmy w końcu do Ogrodu Botanicznego. Powstał on na przełomie 1811/1812 na terenach dawnych fortyfikacji miejskich. Uprawia się tutaj ponad 7000 gatunków roślin pochodzących z całego świata. Szczególnie interesujące są kolekcje zgromadzone w kaktusiarnii, alpinarium, palmiarni, akwariach, basenach i na stawie, ponadto stare skamieliny. Na część parkową składa się kolekcja drzew i krzewów japońsko-chińskich, północno-amerykańskich oraz zespół lasu bukowego.

Nasza wycieczka dobiegła końca. Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń. Warto zwiedzić to miasto. Wrocław ma bardzo ciekawą historię. Jego zabytki utrwaliły ważne momenty dla historii i kultury Polski.

 

Opracowała mgr Agnieszka Stróżna z uczniami klasy V s