Spotkanie klas młodszych z policją

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi uczniowie, a w szczególności ci z klas najniższych są ciekawi świata. Ze względu na brak doświadczenia życiowego i trudności w wyobrażaniu sobie skutków swego postępowania, często obserwujemy u nich zachowania zagrażające ich bezpieczeństwu, w tym również – beztroskę na jezdni. Naszym zadaniem jest więc wspomaganie wyobraźni dzieci tak, aby potrafiły przewidzieć niebezpieczne skutki swoich zachowań. Wrzesień jest miesiącem, w którym w każdej klasie organizowane są cykle zajęć poświęcone bezpieczeństwu dzieci.
Podczas rozmów, wycieczek itp. dzieci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Pomagają nam w tym również policjanci z Komendy Powiatowej w Myszkowie. Na spotkaniu z dziećmi w dniu 25 IX, pokazali bajkę o przygodach „obcych” na naszej planecie. Przewodnią myślą bajki było utrwalenie poznanych zasad zachowania na jezdni. Dzieci z dużym zainteresowaniem śledziły przygody „gości”; bajkowych kolegów, podczas wędrówki ulicami miasta.
Każdy fragment bajki pokazywał określone zachowania na drodze. Zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Dotyczyły one oglądanej na ekranie sytuacji.
Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach. Bezbłędnie wskazywali zachowania, które stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia głównych bohaterów. Radzili, jak bezpiecznie zachować się w pokazanej sytuacji. Mamy nadzieję, że same również będą przestrzegały zasad bezpiecznego poruszania się ulicami miasta.