Spotkanie z dziennikarzem

 

13 października 2006 roku na zaproszenie dyrekcji przybył na spotkanie z uczniami, pochodzący z Żarek, a obecnie mieszkający w Katowicach, były uczeń miejscowej szkoły, Wojciech Mszyca. Oprócz tego, że zajmuje się on dziennikarstwem, to jest autorem wielu inicjatyw, propagujących Żarki i ich historię. To dzięki niemu m. in. odnowiono kościółek św. Stanisława na Górze Jaworznickiej i zagospodarowano teren wokół niego.

Pan Mszyca, który uczył się w tutejszej szkole w drugiej połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, wracał pamięcią do okresu swojej edukacji
i opowiadał o szkole z tamtych czasów. Uczniowie zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami; porównywano dzisiejszą szkołę z tą sprzed kilkudziesięciu lat. Nawiązano także do jubileuszu 80-lecia powstania budynku szkolnego.

Zaproszony gość zachęcał do zbierania różnych starych pamiątek, a że sam jest kolekcjonerem zabytkowych rowerów i uczestnikiem zlotów tego typu pojazdów, przywiózł ze sobą jeden oryginalny egzemplarz, który był dodatkową atrakcją wizyty pana Mszycy. Chętni uczniowie mieli więc okazję pojeździć na niemieckiej damce marki Adler z 1950 roku.

Nie było to z pewnością ostatnie spotkanie uczniów żareckiej szkoły podstawowej z panem redaktorem Wojciechem Mszycą, gdyż edukacja w zakresie poznawania historii i kultury regionalnej jest bardzo istotnym elementem procesu kształcenia.

 

Tomasz Mucha