Naszym nauczycielom w dniu ich święta

     

Jak ważna i odpowiedzialna jest praca nauczycieli wiemy wszyscy. Wiedzą o tym przede wszystkim uczniowie. To oni poprzez codzienną,  systematyczną  i sumienną pracę zdobywają nową wiedzę, doskonalą swoje umiejętności, kształcą właściwe postawy. Pomagają im w tej trudnej sztuce nauczyciele, wychowawcy, rodzice.

      Aby podziękować za trud i wysiłek włożony w ich edukację, uczniowie SP im. Wł. Szafera  w Żarkach zaprosili dyrekcję, grono pedagogiczne, pozostałych pracowników szkoły oraz emerytowanych nauczycieli na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia w imieniu rodziców złożyła przewodnicząca Rady Szkoły, pani Beata Miszczyk.

Na program artystyczny złożyły się utwory poetyckie, krótka scenka i muzyczne dedykacje. Chór szkolny zaśpiewał pieśń Byś i ty co dzień lepszym był, która powstała w murach naszej placówki i być może stanie się oficjalnym hymnem szkoły.

W imieniu Gości podziękowania uczniom i rodzicom złożyła była dyrektor pani S. Nowak.

      W przygotowanie uroczystości zaangażowały się klasy IVa, VIb i VIc pod kierunkiem p. Barbary Sojki.

Stronę muzyczną opracowała p. Sylwia Frydrych - Góral.