Uroczysty apel

 

2 kwietnia 2006 roku minęła pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II. Dla uczczenia tego wydarzenia uczniowie klas szóstych pod kierunkiem p. Marzeny Włoch i p. Tomasza Radosza przygotowali uroczysty apel.

 

 

Niezwykli ludzie na długo zostają w naszej pamięci. Ojciec Święty na zawsze pozostanie w naszych sercach. Te słowa niejednokrotnie wypowiadali uczniowie w swoim programie, na który złożyły się utwory poetyckie, pieśni i wspomnienia  o Wielkim Papieżu Polaku. W skupieniu wysłuchaliśmy relacji naszej pani dyrektor Stanisławy Nowak, która osobiście rozmawiała z Ojcem Świętym w czasie audiencji w Watykanie.

Teraz, w pierwszą rocznicę  jego śmierci wszyscy przypominamy sobie ten niezwykły dla nas czas miłości, jaką wywoływał swoim życiem Jan Paweł II.

Wracają dziś do nas słowa, które wypowiadał: „Nie zapominajcie o mnie w modlitwie – za życia i po śmierci!”. Nie zapomnimy, Ojcze Święty.

 

Opracowała: Barbara Sojka