Spotkanie z dziennikarzem

18 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panią Katarzyną Kulińską, rzecznikiem Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

Spotkanie poświęcone było działaniom Gminy, promocji miasta oraz perspektywom jego rozwoju w najbliższych latach. Szanowny Gość opowiadał także o pracy dziennikarza oraz odpowiadał na pytania uczniów. Dużo dowiedzieliśmy się o tym wszystkim, co dotyczy życia naszej małej ojczyzny.

Przy okazji zapraszamy na stronę internetową urzędu - www.umigzarki.pl -, gdzie w ciekawy sposób prezentowane są informacje związane z Żarkami.