Podziękowanie

Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach to miejsce, które łączy kilka pokoleń żarczan. W jej murach spędzili swoje najpiękniejsze lata szkolne, tu zawiązały się ich pierwsze przyjaźnie i sympatie.
Cieszymy się wszyscy- nauczyciele, rodzice i uczniowie, że mimo upływu lat budynek naszej placówki i jego otoczenie stale pięknieją, przyciągając wzrok nie tylko gości i przechodniów, ale przede wszystkim uczniów.
 
To z myślą o komforcie i bezpieczeństwie ich edukacji oraz wypoczynku w trakcie przerw międzylekcyjnych w ostatnim czasie wewnątrz budynku i przed nim zrealizowano szereg prac remontowo-budowlanych. Pastelowe barwy przybrał odnowiony front szkoły, który został nowocześnie podświetlony. W jego otoczeniu posadzono kolorowe kwiaty i krzewy, zaprojektowano alejki i rabatki, pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci.
 
Świeżo pomalowane klasopracownie i korytarze zachęcaj ą wszystkich uczniów do nauki.
Jesteśmy dumni z pięknie wyremontowanych sal gimnastycznych wraz zapleczami oraz sanitariatów.
 
Zmiany, jakie obserwujemy wokół nas, to niewątpliwie zasługa naszej Pani dyrektor Stanisławy Nowak, która od 26-u lat jest wspaniałym gospodarzem i doświadczonym zarządcą. Dzięki jej inicjatywom i pomysłowości, a także pomocy wielu ludzi dobrego serca, władz gminnych, sponsorów, rodziców i przyjaciół szkoły z roku na rok możemy uczyć się w coraz lepszych warunkach.
Dziś pragniemy złożyć gorące podziękowania za sfinansowanie i sfinalizowanie tych inicjatyw. Z głębi serca dziękujemy Wszystkim darczyńcom i Tym, którzy poprzez swoją pracę włączyli się w realizację tego wielkiego wspólnego przedsięwzięcia. Za Waszą nieocenioną pomoc, szlachetne serca i wielką troskę o nasz wspólny dom serdecznie dziękujemy.
Wdzięczni uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach
 
Żarki, wrzesień 2005r.