11 Listopada 2005 r.

„Im to bowiem zawdzięczamy wolność; polską mowę w szkole...”

Pod takim  hasłem 15 listopada 2005r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Uczniowie oddali hołd wszystkim Polakom, którzy mimo prześladowań zaborców nie zapomnieli , co to honor i patriotyzm. Nasi przodkowie nie poddawali się zaborcom, którzy próbowali narzucić Polsce swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dzięki patriotycznemu sercu naszych przodków najcenniejsze wartości zostały uratowane. Po 123 latach niewoli Polska
11.11.1918r. odzyskała niepodległość.


    Uczniowie klasy V b i III a opowiedzieli o tych wydarzeniach w swoim programie artystycznym, na który złożyły się wiersze,  pieśni patriotyczne oraz scenki. Akademię przygotowały panie D. Męcik, B. Maślankiewicz i K. Kasznia. Młodym artystom pomagał szkolny chór prowadzony przez p. A. Sikorskiego.

Opracowała Barbara Sojka