215 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

5. maja 2006r. wszyscy uczniowie naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej, aby uczcić Narodowe Święto  - 215 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Polska Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą, to znaczy regulującą podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli państwa oraz zasady organizacji jego władz. Postanowienia Konstytucji były rewolucyjne, a jednocześnie ostrożne i wyważone - doniosłe na miarę epoki. W Konstytucji zakreślono ramy nowego państwa - monarchii konstytucyjnej     i parlamentarnej. Zniesiono wolną elekcję, a tron polski miał stać się dziedziczny w dynastii Saskiej - Wettinów. Przewidziano powołanie rządu, tak zwanej Straży Praw, z królem na czele. Rząd miał być organem władzy wykonawczej. Pełnię praw ustawodawczych miał natomiast przejąć Sejm i parlament. Zniesiono: liberum veto i prawo konfederacji, zlikwidowano dotychczasową odrębność Korony i Litwy. Znaczne uprawnienia nadano mieszczanom a chłopi mieli znaleźć opiekę i oparcie w rządzie. Postanowiono o wzmocnieniu i zwiększeniu liczby wojska, zreformowano sądownictwo. Uchwalenie Konstytucji miało dla Polaków szczególne i bardzo ważne znaczenie. Ustanowione prawa dawały nadzieję na zaprowadzenie ładu i porządku w państwie.

O tym, jak doszło do uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku opowiedzieli uczniowie  klas V c oraz VI b, c w przedstawieniu teatralnym pt.: „Konstytucja 3 Maja”. W programie artystycznym znalazły się również patriotyczne wiersze i pieśni. Wszyscy uczestnicy uroczystości zaśpiewali hymn państwowy i oddali cześć sztandarowi szkoły.

 

 

Opracowała: Barbara Sojka