Sprawozdanie z akcji „GÓRA GROSZA”

W dniach 10 – 21 października 2005 r. uczniowie naszej szkoły zbierali pieniądze w ramach ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Towarzystwo „Nasz Dom” ph. „Góra Grosza”.

Uczniowie zbierali pieniądze w obrębie swoich klas. Akcja była nadzorowana przez Samorząd Uczniowski. 21.10.2005 r. puszki zostały złożone u p. Gertrudy Polak – szkolnego pedagoga.

24.10.2005 r. komisja w składzie:

Sylwia Golibroda, Paulina Musiał, Angela Myga, Anna Maciąg – uczennice klasy 6 b oraz Gertruda Polak i Katarzyna Samek – opiekunki Samorządu Uczniowskiego przeliczyła pieniądze. W akcji wzięli udział uczniowie 16 klas. Zebrano ogółem 325, 74 zł.

Wyniki zbiórki :

Kl. 5 c  –   58,59 zł
Kl. 6 b  –   39,89 zł
Kl. 3 b  –   29,16 zł
Kl. 5 b  –   29,00 zł
Kl. 2 c  –   26,76 zł
Kl. 1 a  –   23,55 zł
Kl. 3 a  –   22,56 zł
Kl. 5 a  –   19,35 zł
Kl. 4 b  –   16,35 zł
Kl. 4 c  –   14,27 zł
Kl. 6 a  –   10,79 zł
Kl. 4 a  –     9,50 zł
Kl. 1 b  –     8,46 zł
Kl. 2 a  –     6,98 zł
Kl. 6 c  –     5,16 zł
Kl. 2 b  –     4,76 zł

Pieniądze zostały przekazane w dniu 7. 11. 2005 r. do firmy przeliczeniowej BRINK’S C.L. Polska w Poznaniu za pośrednictwem DHL Express Poland.

Wyniki zbiórki zostały wywieszone na korytarzu obok kącika patrona szkoły. Zostaną także ogłoszone podczas spotkania młodzieży z Dyrekcją szkoły „My coś dla Was – Wy coś dla nas”