Dzień Niepodległości

    Dnia 10.11.2004 odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 86 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Po 123 latach niewoli naród odzyskał niepodległość. Polska znów pojawiła się na mapach Europy. Rozbiory dokonane przez  Austrię ,Prusy i Rosję nie złamały ducha narodu. Obowiązkiem każdego Polaka było kochać swoją ojczyznę, pielęgnować tradycje narodowe, przygotowywać się do walki. Najpiękniej o tych niełatwych latach napisał J. Pietrzak w piosence Żeby Polska była Polską. Za chwilę pojawią się przed nami obrazy-migawki z lat wielkiej Narodowej tęsknoty i walki o suwerenną ojczyznę. Wsłuchajmy się w teksty i pieśni, spróbujmy też wyobrazić sobie, co działo się w tym czasie w naszej małej ojczyźnie. Mówiąc o bohaterach narodowych nie zapominajmy o bohaterskich mieszkańcach Żarek. Mają oni swój udział w czynie niepodległościowym. Źródła historyczne wspominają o wielu wspaniałych czynach naszych przodków. Powiedzmy tu choćby o 15-letnim Kacprze Kustrzyńskim, który walczył w powstaniu styczniowym .Zginął  w walce z rosyjskim zaborcą i powinien być dla nas symbolem umiłowania tego, co najważniejsze-ojczyzny. W dzień zaduszny odwiedziliśmy groby żołnierskie i zapaliliśmy na nich znicze. Pamięć o powstańcach poległych w 1863 roku znalazła wyraz w postawionym pomniku na cmentarzu żareckim, gdzie na marmurowej płycie znajdujemy napis: Tu spoczywają zwłoki dziewięciu bohaterów powstańców poległych w walce za Ojczyznę .Cześć ich pamięci. Uczcijmy pamięć poległych w walce o niepodległość naszego kraju minutą ciszy.

    Uczniowie klasy Vc, koła polonistycznego oraz chóru szkolnego recytowali wiersze o tematyce patriotycznej oraz śpiewali znane pieśni z okresu walk niepodległościowych. Akademia zmusiła wszystkich do zastanowienia się nad współczesnym pojmowaniem pojęcia patriotyzm.