Uczniowie dla Papieża

16 października 2003r. minęła 25 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II, wielkiego Polaka, głowy Kościoła rzymsko-katolickiego, człowieka wielkiego serca i wspaniałego umysłu
To on rozsławił imię naszego kraju na całym świecie. Działał na rzecz zachowania pokoju. Dał wszystkim ludziom odwagę walki o wolność i godność.
Aby wyrazić szacunek i uznanie dla dokonań Karola Wojtyły oraz przybliżyć jego sylwetkę młodzieży, w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach 22.10.2003r. odbyła się uroczysta akademia. Nad przebiegiem uroczystości czuwali Tadeusz Pakuła i Anna Madejska - autorzy scenariusza. Piękna scenografia przygotowana przez Małgorzatę Stencel i oprawa muzyczna Marka Dudkiewicza bardzo podobały się wszystkim.
Zaprezentowany program artystyczny składał się z czterech części. W pierwszej dominowały utwory A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida recytowane przy dźwiękach muzyki Fryderyka Chopina.

Na drugą złożyły się wspomnienia związane z pielgrzymkami i podróżami Ojca Świętego. Z głośników płynęły fragmenty jego wystąpień. To on, jak mało kto na świecie, potrafił rozmawiać z młodzieżą i rozumiał jej duchowe potrzeby. Dzięki swojej otwartości oraz tak cenionemu poczuciu humoru umiał nawiązywać dialog z kolejnymi pokoleniami, nieść wiarę, nadzieję i miłość. Z jego inicjatywy obchodzony jest co roku Światowy Dzień Młodzieży.
Część trzecia stanowiła spotkanie z poezją księdza Jana Twardowskiego. Czwarta przeniosła nas do miejsc związanych z dzieciństwem i młodością Jana Pawła II, do jego wspomnień z wycieczek w Beskidy i Tatry. Góralskie piosenki śpiewane przez dziewczęta przebrane w ludowe stroje, stały się symbolicznym spotkaniem z ukochanym krajobrazem - polskimi górami.

Na zakończenie występu jedna z uczennic przypomniała, że 13 sierpnia 1967r. Karol Wojtyła odwiedził nasze miasteczko z okazji koronacji figury Matki Bożej Leśniowskiej. Ksiądz kardynał celebrował wówczas uroczystą mszę św., na którą przybyli Mieszkańcy Żarek i okolicy. Było to wielkie wydarzenie, które dzisiaj upamiętnia tablica na ścianie kościoła w Leśniowie.
Podsumowaniem i uświetnieniem tej niecodziennej uroczystości szkolnej stało się wystąpienie p. dyrektor Stanisławy Nowak, która recytowała wiersz autorstwa Ojca Świętego, mówiący o jego wielkiej tęsknocie i miłości do Polski. Przywołała także swoje osobiste wspomnienia ze spotkania z Janem Pawłem II podczas audiencji w Watykanie, pokazała pamiątkowe fotografie. Były to dla niej chwile pełne wzruszeń i radości.

Z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego wszyscy życzymy Mu dużo zdrowia i wielu jeszcze wspaniałych podroży, będących misjami miłości i pokoju.

                                                Przygotowała Barbara Sojka