Ślubowanie klas I w Kotowicach
rok szkolny 2002/2003

    W szkole filialnej w Kotowicach odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Podczas ślubowania maluchy przyrzekały – „Jesteśmy małymi Polakami i uczymy się w polskiej szkole. Przyrzekamy uczyć się pilnie. Szanować nauczycieli i rodziców. Będziemy dobrymi kolegami oraz przyjaciółmi zwierząt i roślin. Chcemy swoją nauką i zachowaniem sprawić radość rodzicom, nauczycielom oraz swojej Ojczyźnie”. Po ślubowaniu, pasowania pierwszaków dokonał zaproszony rycerz. Rycerz „Jan z Żarek” w pięknym stroju, pasował uczniów szablą  – co było dla pierwszaków ogromnym przeżyciem. Następnie dyrektor szkoły mgr Stanisława Nowak oraz wychowawczyni klasy I – mgr Zofia Gębka przypięły maluchom pamiątkowe znaczki. Z okazji przyjęcia do grona braci uczniowskiej życzenia w imieniu szkoły złożyła pani dyrektor Stanisława Nowak. W dalszej kolejności pierwszoklasiści zaprosili wszystkich przybyłych gości na program artystyczny, po którym razem z rodzicami i wychowawcami udali się na słodki poczęstunek.