HURA! JESTEŚMY ZUCHAMI !!!

 

 

W Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach, po wieloletniej nieobecności zaczęło odradzać się harcerstwo! Początek dały dwie gromady zuchowe utworzone z inicjatywy nauczycielek kształcenia zintegrowanego mgr Beaty Maślankiewicz oraz mgr Doroty Brzegowskiej. 57 GZ "Słoneczna Gromada”, prowadzona przez drużynową – dh Beatę Maślankiewicz i 56 GZ "Leśna Gromada”, prowadzona przez drużynową – dh Dorotę Brzegowską działają od listopada 2002 r.
 

 

 Słoneczna Gromada

 

Leśna Gromada
 

Całą inicjatywę wspiera dyrektor szkoły mgr Stanisława Nowak, która zaakceptowała pomysł oraz wygospodarowała pomieszczenie na zuchówkę. Dnia 1.04.2003 r., po okresie próbnym, kandydaci na zuchy złożyli uroczystą Obietnicę Zuchową. Na uroczystość przybyło wielu gości:

·         Burmistrz Miasta i Gminy Żarki – pan Klemens Podlejski

·         Inspektor Oświaty – pan Leszek Kluszczyński

·         Komendant Hufca ZHP Ziemi Myszkowskiej – hm Andrzej Jąderko

·         Przewodniczący HKR ZHP – hm Jerzy Parma

·         Przewodnicząca KSI ZHP – phm Teresa Parma

·         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach – mgr Stanisława Nowak

·         Zastępca dyrektora – mgr Natalia Duda

·         Rodzice zuchów

Po przywitaniu gości i obrzędowym rozpoczęciu tej nadzwyczajnej zbiórki, dzieci zaprezentowały swoje gromady. Były piosenki i okrzyki oraz prezentacja totemów i ksiąg. W kolejnej części kandydaci musieli przejść szereg prób, po zaliczeniu których mogli dopiero być dopuszczeni do złożenia obietnicy. Była próba dzielności, wytrzymałości, odwagi i milczenia, a także "wyparzanie języka”, "wygładzanie charakterów” i "palenie wad”. Wiele emocji wywołała próba odwagi i milczenia, w której trzeba było z zawiązanymi oczami złapać żabę, nie wydając przy tym żadnego okrzyku. Poza tym dzieci musiały spróbować specjalnej mikstury chroniącej od brzydkich słów, przejść z zawiązanymi oczami przez kładkę pod którą „płynie rwąca rzeka”, oraz spalić w ogniu swoje wady. Nie obyło się też bez „wygładzania charakterów”, czyli wałkowania. Po przejściu prób nastąpił ten najbardziej oczekiwany moment. Obietnica Zuchowa. Dzieci w ciszy wysłuchały gawędy drużynowej, po czym powtarzając słowa ,,Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać prawa zucha”, przypieczętowały fakt przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego. Druh Komendant przypiął każdemu "nowo upieczonemu zuchowi” znaczek zuchowy i legitymację. Na pamiątkę tego zdarzenia wszyscy odbili kciuk prawej ręki w Księdze Gromady. Na zakończenie zbiórki zuchy w Kręgu Przyjaźni posłały "iskierkę”, po czym ze śpiewem na ustach wraz z gośćmi przeszły pod zuchówkę, gdzie nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Wstęgę przecinały zuchy wraz z gospodarzem szkoły – panią dyrektor Stanisławą Nowak. Po obejrzeniu pomieszczenia dla zuchów, wszyscy goście dokonywali pamiątkowego wpisu do Księgi Gromady. Zmęczone emocjami, ale szczęśliwe zuchy wracały do domu, dumnie niosąc przypięty do mundurka zuchowy znaczek.


dh Dorota Brzegowska
dh Beata Maślankiewicz