Archiwum

 

dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2013/14

Ankieta dla rady rodziców – 6 LATKI W SZKOLE

Ankieta dla dyrektora szkoły – 6 LATKI W SZKOLE

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach w roku szkolnym 2013/2014

Komentarz dla rodziców Do INFORMATORA O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

Raport z Ewaluacji Całościowej Szkoły

Plan lekcji klas IV - VI - 02.09.2013r.

Plan lekcji klas I - III - 02.09.2013r.

Przerwy międzylekcyjne 2012/13

Plan lekcji klas IV - VI - 03.09.2012r.

Plan lekcji klas I - III - 03.09.2012r.

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach w roku szkolnym 2012/13

Analiza wyników Sprawdzianu Szóstoklasisty Kwiecień 2012 w roku szkolnym 2011/2012.

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach na lata 2011–14

Program poprawy 2010/11

Analiza wyników Sprawdzianu Szóstoklasisty Kwiecień 2011 w roku szkolnym 2010/2011.

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Ewaluacja wewnętrzna 2010/2011

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2010/11

Motywowanie do nauki – rola rodzica

Ewaluacja wewnętrzna 2009/2010

Bezpieczny Internet 

Programy do pobrania:

- Beniamin

- Naomi

Złota Lista Książek do czytania dzieciom

Analiza Sprawdzianu 2008

Program profilaktyki 2008-11

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2008/09

Program wychowawczy 2008/11

Przed sprawdzianem

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI

Współpraca szkoły z rodzicami

Gdybym mogła od nowa wychowywać swoje dziecko

Sprawdzian klas szóstych

List dyrektora skierowany do rodziców

Wychowawcy klas 2008/09

Kalendarz roku szkolnego 2007/2008