Wizyta świętego Mikołaja

 

6 grudnia przybył do naszej szkoły Mikołaj ze swoim asystentem. Bardzo nam miło, że i w tym roku nie zapomniał o nas. Niektórzy uczniowie rozpoznali w przybyłych Gościach pracowników naszej szkoły, ale z pewnością pomylili się. Od rzecznika prasowego Mikołaja dowiedzieliśmy się, że  podobieństwo do osób powszechnie znanych w naszej szkole było zupełnie przypadkowe. Ponadto pani woźna  stwierdziła, że sama widziała, jak Mikołaj wylądował w swoich magicznych saniach na boisku szkolnym. Brak śniegu uniemożliwił mu podjechanie do samych drzwi.

Zapytany o śnieg obiecał pomoc. Po rozwiezieniu wszystkich prezentów postara się załatwić trochę białego puchu dla naszej gminy. Musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ brak sanny zdecydowanie wydłuży jego pracę w tym roku.