TO ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ JUŻ CZAS,
PIERWSZY EGZAMIN NA UCZNIA ZDASZ...

 

26 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki pan Klemens Podlejski, Przewodnicząca RM w Żarkach pani Stanisława Nowak, dyrektor ZEAOS Żarki pan Jakub Grabowski, Kierownik MBS o/Żarki pani Anna Gradek, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Daria Mikołajczyk.
Dzieci, aby stać się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej musiały przejść kilka prób. Doskonale poradziły sobie ze znajomością liter i cyfr, wiedziały jak należy zachowywać się na lekcjach i przerwach. Pokazały, że przepisy ruchu drogowego nie są dla nich żadną tajemnicą. Wszyscy zaproszeni goście oraz rodzice zgodnie stwierdzili, że pierwszoklasiści mogą zostać pasowani na uczniów. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor i pani dyrektor dokonali symbolicznego pasowania na ucznia. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Po ślubowaniu nastąpił czas obdarowywania najmłodszych uczniów.
Pan Burmistrz Klemens Podlejski z panią przewodniczącą Rady Miasta Stanisławą Nowak podarowali uczniom pamiątkowe albumy zawierające informacje o Szlaku Zabytków Techniki. Rodzice przygotowali duże rożki ze słodyczami. Zarząd SKO wręczył pierwszakom długopisy ze smyczą i książeczki SKO, Samorząd Uczniowski – kolorowe książeczki z dedykacją. Jak co roku RR ufundowała pamiątkowe dyplomy. Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych p. Joanna Gil, p. Agnieszka Błaszczyk i p. Mariola Bubel, a poprowadziły uczennice klasy 4a Kinga Brodzik i Magdalena Garska.