Pierwsza pomoc przedmedyczna
„Ratujemy i Uczymy Ratować”

14 maja 2018r. zostało zorganizowane w naszej szkole szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy: „Ratujemy i Uczymy Ratować” pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II oraz uczniowie ubiegający się o kartę rowerową. Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z podstawowymi czynnościami ratującymi życie, takimi jak : własne bezpieczeństwo, sprawdzenie przytomności, wezwanie pomocy, sprawdzenie oddechu, pozycja boczna, wdechy ratownicze oraz uciskanie klatki piersiowej. Szkolenie przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego p. Marcin Nowak.