Poznali biografie najwybitniejszych Polaków

 

23 kwietnia 2018 roku w Światowym Dniu Książki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach odbył się XVI konkurs „Kto czyta, nie błądzi" pod honorowym patronatem burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego. Tegoroczna edycja „Od zawsze duch wolności w sercach Polaków gościł" związana była z obchodami 100 – lecia niepodległości. Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać biografie najwybitniejszych Polaków – wielkich patriotów działających w latach 1795 – 1918, których działalność polityczna, wojskowa, artystyczna przyczyniła się do największego wydarzenia w historii XX w. - odzyskania przez Polskę niepodległości.
I część – rozwiązywanie testu wyłoniła 8 finalistów, którzy wzięli udział w turnieju widowiskowym z udziałem publiczności. Zadania finałowe dotyczyły znajomości szczegółów życiorysów postaci wskazanych w regulaminie. Uczniowie zmagali się z rozwiązywaniem krzyżówki, odgadywaniem kogo dotyczy prezentowane zdjęcie, odpowiadaniem na wylosowane pytania oraz przyporządkowaniem fragmentu biografii do konkretnej osoby. Końcowe zadanie zachęciło finalistów do aktywności poetyckiej – musieli uzupełnić fragmenty wiersza pani Barbary Sojki „Ojczyzno, Polsko!”.
Wszyscy wykazali się bardzo dobrą znajomością naszej historii, umiejętnością kojarzenia faktów, inwencją twórczą. Z pewnością uczestnicząc w akademiach i uroczystościach listopadowych, będą bardziej świadomi wagi tegorocznej rocznicy – mówi Tadeusz Pakuła, dyr. SP w Żarkach.
Uczniowie oraz zaproszeni goście mieli ponadto możliwość obejrzenia wystawy przygotowanej przez uczniów SP im. Wł. Szafera w Żarkach „Orzeł biały na przestrzeni wieków”.
Uczestnikom konkursu po wręczeniu nagród podziękował burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski:
- Wszyscy musimy pamiętać, jak ważną datą dla każdego Polaka jest 11 listopada. Dziękuję uczestnikom i zapraszam do udziału w jeszcze wielu imprezach organizowanych w naszym mieście dla uczczenia tej ważnej rocznicy.
Gratulacje uczniom oraz nauczycielom złożyła także przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach Stanisława Nowak.
Nagrody książkowe otrzymało w sumie 38 uczniów.
Laureaci konkursu:
1. Damian Strącała - SP nr 48 w Częstochowie (52,0 p.)
2. Jakub Opasiński - SP im. Jana Pawła II w Jaworzniku (44,0 p.)
3. Lena Sikora - SP im. Wł. Szafera w Żarkach (40,5 p.)


Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach, Urząd Miasta i Gminy Żarki.
Fundatorzy nagród książkowych: Urząd Miasta i Gminy Żarki, Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach.
Przygotowanie konkursu: Tadeusz Pakuła, Maria Okularczyk, Barbara Sojka, Patrycja Tabaka, Katarzyna Samek, Monika Radosz, Krzysztof Błaszczyk, Katarzyna Czyż.