Lekcja historii dla najmłodszych

 

W dniu 24 maja klasy: 1b i 1c wraz z wychowawcami: panią A. Błaszczyk i panią M. Bubel oraz opiekunami: panią A. Pakułą i panią E. Gawędą wyjechały na wycieczkę do Chęcin i Tokarni. W Chęcinach uczniowie zwiedzili średniowieczny zamek, oglądali rzeźby królów polskich: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego i królowej Bony. Na zamku odwiedzili skarbiec, zamkowe lochy oraz dwie wieże, z których podziwiali panoramę okolicy. W Tokarni uczniowie zwiedzili Skansen Wsi Kieleckiej, czyli Park Etnograficzny zawierający wspaniałe zabytki kultury ludowej obszaru woj. świętokrzyskiego. Obejrzeli dawne zabudowania wiejskie, m.in. dom lekarza, aptekę, dom szewca, rolnika, sklep, budynek małej szkoły, dom pszczelarza, stary młyn i dworek szlachecki. Najbardziej zachwyciły ich wnętrza dworku właściciela ziemskiego. Była to wspaniała lekcja historii dla uczniów klas pierwszych.