Najlepsi bibliści

 

W dniu 27.10.21017r. w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach katecheci : ks. Michał Zimny i Danuta Radosz przeprowadzili etap szkolny XXIII Konkursu Wiedzy Biblijnej z zakresu znajomości Ewangelii wg. Św. Marka.
Celom konkursu przyświecała idea pogłębienia wiedzy biblijnej a tym samym zbliżenie się do Jezusa Chrystusa i nawiązania z Nim bliższych relacji. W rozwiązywaniu testu uczestniczyło 15uczniów.Wykazali się oni wysokim poziomem wiedzy.
Do etapu rejonowego, który odbędzie się 23.11.2017 w Zawierciu przeszli uczniowie ,którzy osiągnęli najwyższą punktacje:
I miejsce – Natalia Korzus VIa 38pkt/45

II miejsce – Bartosz Szczepanek VIa 35pkt/45

III miejsce - Kamila Sikora VII b 32pkt/45

KOMISJA:
Ks. Michał Zimny
Danuta Radosz