Rocznica nadania szkole imienia

 
Dnia 2.10.2008 r. odbyła się akademia z okazji 26 rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia Władysława Szafera i sztandaru. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się od wywiadu z profesorem W. Szaferem . Zacny gość opowiadał o swoim życiu, pracy naukowej, działalności dla ochrony polskiej przyrody. To dzięki niemu opisane zostały w książce pt. "Rośliny polskie" niemal wszystkie gatunki flory roślinnej. Uczniowie recytowali wiersze , w których mówili o swoich potrzebach i zagrożeniach, śpiewali piosenki o ochronie środowiska. Na zakończenie akademii skierowany został apel do wszystkich uczniów:
"... Ratujmy nasz świat
od klęski ludzkich plag...
pomóżmy bezbronnej przyrodzie."
Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialne były nauczycielki: p. J. Kiser i p. A. Skorek. Oprawą muzyczną zajęła się p. S. Frydrych - Góral, natomiast dekorację przygotowała p. A. Pakuła.