VIII Dzień Papieski

 

Jan Paweł II – wychowawca DZIECI I młodzieży

Obchody VIII Dnia Papieskiego przebiegały w czterech wymiarach: duchowym, intelektualnym, artystycznym i charytatywnym. Uczniowie naszej szkoły przygotowali pod kierunkiem nauczycieli: M. Włoch i D. Dorobisz uroczysty apel poświęcony 30-tej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Ojciec Święty troszczył się o wychowanie młodego pokolenia, ponieważ uważał, że są oni nadzieję Kościoła i przyszłością świata. Prosił młodych, aby nie obawiali się głębokich pragnień szczęścia, prawdy i piękna. Rozwijając swoje zdolności powinni wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe relacje międzyosobowe (bezinteresowna pomoc i troska o drugiego człowieka, zwłaszcza najbiedniejszego i potrzebującego).

Jan Paweł II chciał, aby już w dzieciach kształtowano poszanowanie dla wartości życia ludzkiego mówiąc „Dzieci winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, w przekonaniu, że więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada”. W pokonywaniu przeszkód, które hamują rozwój dziecka powinien pomagać wychowawca, który jest współpracownikiem Boga-wychowawcy.

Jan Paweł II wobec Boga stale przyjmował postawę wychowanka, dlatego dla młodego pokolenia stał się on niekwestionowanym wzorem wychowawcy. Dzięki wewnętrznej spójności słowa i życiowej postawy Ojca Świętego, młodzież widziała w nim czytelny znak Bożego Ojcostwa. Papież był także świadkiem, że młodość nie jest kwestią wieku, lecz przylgnięciem do świata Boga, który każdego, wszystko i stale odnawia czyniąc młodym.