Ważne odwiedziny

 

27 października 2008r. w Szkole Podstawowej im Wł. Szafera miała miejsce niecodzienna uroczystość. Przybył bowiem do nas z wizytą ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej. Na powitanie uczniowie zaśpiewali "Barkę". Przybywającego gościa powitał też Dyrektor szkoły Pan Tadeusz Pakuła. Dyrektor przedstawił ks. Arcybiskupowi współpracę naszej placówki oświatowej z parafią pod wezwaniem Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach i Sanktuarium w Leśniowie oraz innymi działania podejmowane na rzecz wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu ważnych wartości chrześcijańskich. Ks. Arcybiskup podziękował i docenił wagę tej współpracy oraz skierował słowo do dzieci, wzywając je do rzetelnej nauki, czynów miłości, wdzięczności oraz wzajemnego przebaczania. Spotkanie z uczniami zakończyło się uroczystym błogosławieństwem. W czasie wizytacji miało miejsce krótkie spotkanie naszego gościa ze wszystkimi pracownikami szkoły. Ks. Arcybiskup podkreślił doniosłą i wyjątkową rolę pracy nauczycieli i wychowawców. W czasie spotkania wystąpiła Pani Barbara Sojka, recytując własny wiersz pt. „Oczy…”poświęcony pamięci Jana Pawła II. Wizytacja przebiegła w radosnej i życzliwej atmosferze. Została upamiętniona wpisem do kroniki szkoły.

Danuta Radosz.