Nasi nauczyciele na szkoleniu
Erasmus Plus z POWERSE na Malcie

 

W ramach działania projektu Erasmus Plus (Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”) „Od diagnozy ucznia poprzez wysoką jakość, doskonalenie i innowacje nauczycieli do adekwatnych rezultatów edukacyjnych uczniów małego miasteczka” grupa nauczycieli z naszej szkoły: Mariola Pasikowska, Marcin Nowak i Przemysław Maślankiewicz uczestniczyła w dniach 19 – 24 lipca 2017 roku w szkoleniu na Malcie „Zrozumieć specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w klasie”. Nie była to nauka języka angielskiego, lecz ćwiczenia i warsztaty dotyczące pracy i działania poprzez sport i różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne z dziećmi dotkniętymi autyzmem.

Dzień 1 szkolenia „Zrozumieć specjalne potrzeby uczniów w klasie”
Pierwszego dnia zdobyliśmy wiedzę na temat spektrum autyzmu. Nauczono nas jak rozpoznawać symptomy autyzmu i jak postępować, by go potwierdzić oraz jakie kroki podjąć, by radzić sobie z tą chorobą. Zostaliśmy wyposażeni w dydaktyczne narzędzia niwelujące niektóre z symptomów oraz pomagające dzieciom z łagodnym przebiegiem autyzmu funkcjonować w społeczeństwie. Otrzymaliśmy również niezbędną wiedzę o znaczeniu środowiska, rówieśników oraz rodziny dla dotkniętych autyzmem. Warsztat zakończył się wieloma pytaniami oraz dyskusją na temat podobieństw i różnic w podejściu do problemu autyzmu w ich krajach.

Dzień 2. Warsztaty dotyczyły struktury działania i współpracy z różnymi podmiotami i jej znaczenia dla ludzi dotkniętych autyzmem. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób planować i tworzyć strukturę czynności, ćwiczeń i codziennych wyzwań. Wiedza, jaką zdobyliśmy ma szczególne znaczenie dla aktywności fizycznych, które będziemy tworzyć dla dzieci. Nauczono nas jak przygotować się do takich zajęć, jak przewidywać i zapobiegać ewentualnym trudnościom. Po warsztacie teoretycznym, pojechaliśmy do Marsascala, gdzie Inspire (ośrodek zajmujący się pracą z dziećmi dotkniętymi autyzmem) posiada obiekt z siłownią, basenem i komorami multisensorycznymi. Odbywają się tam sesje dla dzieci z autyzmem. Pokazano nam wszystkie te miejsca. Mogliśmy również być świadkami odbywającej się tam właśnie sesji w komorze multisensorycznej. Zobaczyliśmy jak w praktyce jest stosowana wiedza, którą nabyliśmy w teorii. Na nasze pytania odpowiadał specjalista, który przeprowadzał sesje z dziećmi.

Dzień trzeci to warsztat w Galerii Sztuki Lily w Sliemie. Zajęcia prowadziła Anne Hamarsnes.
Poznawaliśmy zasady medytacji oraz sztuki ćwiczenia koncentracji w codziennym życiu. Uczyliśmy się metod świadomego podejmowania decyzji w stresujących sytuacjach oraz jak świadomie wybierać własne reakcje i jak tego uczyć dzieci.
Poznaliśmy praktyczne przykłady i ćwiczenia, które możemy zastosować na naszych lekcjach. Po zajęciach zwiedzaliśmy stolicę Malty-Valette

Dzień czwarty Poznawanie kultury maltańskiej z nowymi partnerami projektowymi – szlifowanie specjalistycznego słownictwa, udział w fieście Parafii św Józefa w Msidzie (to rodzaj uroczystości odpustowych, trwających przez cały tydzień). Poznaliśmy widowiskową tradycję zwaną Gostra, w której śmiałkowie biegną po tyczce umieszczonej nad wodą w celu zdobycia umieszczonej na końcu chorągiewki

Dzień piąty Dzisiaj poznawaliśmy innowacyjną technikę terapii stymulacji dźwiękiem i integracji, używaną w celu pomocy dzieciom z różnymi problemami behawioralnymi, komunikacyjnymi, emocjonalnymi oraz trudnościami z uczeniem się. Obserwowanie jak to innowacyjne podejście pomaga osiągać rezultaty szybciej niż tradycyjne metody było bardzo inspirujące i pouczające.

Dzień szósty Tematem naszego szkolenia były: relacja – zabawa - rozwój. Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z trudnościami/zaburzeniami w kontakcie (spektrum autyzmu i nie tylko). Poznawaliśmy rolę i znaczenie zabawy i jej terapeutyczną rolę w procesie wychowawczym dziecka o zaburzonym rozwoju w podejściu relacyjnym. Poruszaliśmy takie obszary jak: rola i znaczenie zabawy w życiu dziecka, zastosowanie jej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz twórcze wykorzystanie materiałów i przedmiotów codziennego użytku w zabawie.
Po zajęciach uczestniczyliśmy w sportowym challengu na Malcie (grupy mieszkańców umawiają się w różnych miejscach na wyspie i przez ok. 2 godz ćwiczą). Jesteśmy nauczycielami wychowania fizycznego, zatem event idealnie wpasował się w nasze zainteresowania.

Opracowanie:
Mariola Pasikowska
Marcin Nowak
Przemysław Maślankiewicz