Sprawozdanie z udziału w kursie
"Dyslexia in the Teaching Environment"
organizowanym przez York Associates w York UK
w dniach 16-20 10. 2017 r.
w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej"

16.10.17
Pierwszy dzień kursu


Nasz trener, Martin Bloomfield przedstawił nam program kursu, rozmawialiśmy na temat naszych doświadczeń w pracy z dziećmi z dysleksją i jakie są nasze oczekiwania związane z kursem. Wymienialiśmy się informacjami i doświadczeniami jak z dziecko z dysleksją postrzegane jest w środowisku szkolnym. Zapoznaliśmy się z videosesją, na której osoby z dysleksją opowiadały o swoich doświadczeniach. Podsumowaniem tej dyskusji było opracowanie lisy mocnych i słabych stron ucznia z dysleksją.17.10.17
Drugi dzień kursu


Dzisiaj dyskutowaliśmy o tym czym jest dysleksja oraz jak rozpoznać jej symptomy u ucznia szkoły podstawowej. Dowiedzieliśmy się jak dysleksja wpływa na poszczególne sfery rozwojowe dziecka takie jak: emocje, uczenie się, motorykę, funkcjonowanie w środowisku (samoocena i poczucie własnej wartości). Dalsza część zajęć poświęcona była analizie pisma dziecka dyslektycznego. Zapoznaliśmy się z typowymi błędami w pisowni popełnianymi przez ucznia z dysleksją. Następnie prowadzący przedstawił nam materiały, dzięki którym mogliśmy doświadczyć jak dziecko z dysleksją widzi tekst.18.10.17
Trzeci dzień kursu


Temat dzisiejszych zajęć:” Jak dyslektycy postrzegają otaczający ich świat?”. Na zajęciach zapoznaliśmy się z charakterystycznymi symptomami dyspraksji i dyskalkulii. Dowiedzieliśmy się jak należy przystosować materiały edukacyjne dla dziecka z dysleksją, tak aby były one dla niego czytelne i zrozumiałe. Szczególną uwagę poświęciliśmy wyborowi odpowiedniej czcionki, koloru liter i tła w materiałach edukacyjnych używanych podczas zajęć. Dowiedzieliśmy się również jak bardzo pomocnymi w uczeniu się i nauczaniu dziecka z dysleksją są dźwięk i kolor.


 

19.10.17
Czwarty dzień

 

„Dyslexia in the teaching environment”
Dzisiaj dyskutowaliśmy jak stworzyć przyjazne środowisko w szkole dla dziecka z dysleksją. Opracowaliśmy listę 10 zasad dzięki którym możemy stworzyć atmosferę przyjazną dla rozwoju ucznia z dysleksją. Podsumowaniem dzisiejszego dnia było napisanie przez nas scenariusza zajęć lekcyjnych, w którym uwzględniliśmy różnorodne metody i formy pracy. Dzięki nim uczeń z dysleksją może zdobyć umiejętności i wiedzę oraz wykorzystać swój potencjał.
 

20.10.2017r.
Piąty dzień. Szkolenie w York


Podsumowanie zajęć z całego tygodnia. Wypełnianie ankiet. Rozmowy na temat przyszłej współpracy z partnerami europejskimi. Otrzymanie certyfikatów za uczestnictwo w szkoleniu oraz dokumentów europass. Dyskusja i wymiana opinii na temat szkolenia, miasta York oraz przyszłych działań projektowych.